Chia sẻ

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, các cá nhân tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp (Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014. Sau đây Doanh nghiệp Việt xin chia sẻ cách thành lập công ty như sau:

Cách thành lập doanh nghiệp
Cách thành lập doanh nghiệp

Muốn thành lập công ty, các bạn phải chuẩn bị hồ sơ để nộp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

  • Cách thành lập công ty đối với doanh nghiệp tư nhân:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  • Cách thành lập công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

  • Cách thành lập công ty đối với công ty hợp danh:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

  • Cách thành lập công ty đối với công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cách thành lập doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đối với loại hình doanh nghiệp, các bạn phải nộp hồ sơ lên Cơ quan đăng ký kinh doanh (Có thể trực tiếp nộp hoặc ủy quyền cho cá nhân tổ chức khác đi nộp hồ sơ thay). Sau đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là cách thành lập doanh nghiệp và hồ sơ bạn cần phải chuẩn bị cho việc thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, bạn hay gặp phải những vấn đề khác về quy định của pháp luật. Doanh nghiệp Việt luôn đồng hành cùng các bạn trong việc thành lập công ty. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí về cách thành lập doanh nghiệp bạn nhé.