Trang chủ / Tư vấn & Hỏi đáp / Các lỗi khi khai báo thuế / Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

steps on how to prepare a research paper April 5, 2017 Các lỗi khi khai báo thuế, Thông tin cần cập nhật, Thuế, Tin tức, Tư vấn & Hỏi đáp, Văn bản kế toán - kiểm toán, Văn bản pháp luật, Văn bản thuế 136 Views

research paper on afghanistan war

anxiety disorder research paper Bảng cân đối số phát sinh thể hiện giá trị tồn và tình hình biến động của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Khi lập bảng cân đối số phát sinh, kế toán có thể mắc phải những sai sót như định khoản sai, kê khai thiếu… dẫn đến số liệu trên bảng cân đối số phát sinh không cân. Bài viết dưới đây, Đại lý thuế Công Minh sẽ hướng dẫn Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân.

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân
Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

technical writing research paper examples

research paper on rheumatoid arthritis

example of keywords in research paper

components of good research paper Bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí ,
Bút toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và tính thuế TNDN phải nộp nếu có,
Bút toán kết chuyển lãi, lỗ sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối.
research paper topics for college students technology 2. Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu số liệu các tài khoản với sổ theo dõi chi tiết

musical theatre research paper topics Kiểm tra, so sánh số dư và số phát sinh của tài khoản 112 với sổ phụ ngân hàng.Đối chiếu số dư tài khoản 1331 với tờ khai thuế (Nếu doanh nghiệp vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ) hoặc tài khoản 3331 với doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT.
So sánh số liệu trên tài khoản 142, TK 242, TK 214 với bảng số liệu trong phân bổ chi phí trả trước hoặc bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.
So sánh, đối chiếu số liệu các tài khoản kho (từ tài khoản 151 đến tài khoản 157) với bảng chi tiết nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa.
Đối chiếu số dư của các tài khoản 131, 331 với sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả.
Kiểm tra số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản chưa. Các TK phản ánh doanh thu và chi phí (từ tài khoản đầu 5 đến đầu 9) không có số dư cuối kỳ.\
Sau khi kiểm tra, bạn phát hiện được chênh lệch và tìm nghiệp vụ theo chênh lệch đó sẽ nhanh hơn, kiểm tra cách định khoản xem có sai sót không và điều chỉnh (Nếu có).
essay on a clean well lighted place 3. Bước 3: Xử lý sai sót bảng cân đối số phát sinh không cân.

making of research paper Nếu sai sót ở phần định khoản, bạn sửa lại định khoản.
Nếu quỹ tiền âm (tài khoản 111 dư có ở 1 thời điểm nào đó) chưa tìm được nguyên nhân, bạn xử lý nhanh bằng cách vay ngắn hạn cá nhân hoặc lên kế hoạch thu hồi công nợ để bổ sung quỹ trước khi chi tiền.
Nếu sai sót do chưa thực hiện phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, thì kế toán thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.
Nếu hàng tồn kho bị âm hoặc sai so với bảng nhập – xuất – tồn: kiểm tra giá xuất kho xem có đã được tính đúng chưa; kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không?
Đây là một vài gợi ý để giúp các bạn kiểm tra sai sót nhanh hơn. Tùy trường hợp cụ thể các bạn sẽ có cách giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, để hạn chế sai sót, trong quá trình nhập liệu và thu thập dữ liệu, các bạn phải nhập cẩn thận và kiểm tra luôn từng nghiệp vụ sau khi nhập.

essay about how to become a good teacher

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

interesting way to start a research paper