Chia sẻ

Để thành lập doanh nghiệp, bạn phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, luật Doanh nghiệp 2014 quy định có 4 loại hình doanh nghiệp. Tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp lại có một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khác nhau. Doanh Nghiệp Việt xin chia sẻ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp 2014 qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp năm 2014 bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân

>>> Xem thêm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh được quy định tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

>> >Xem thêm thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là công ty TNHH.

Được quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

> >> Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

>>> Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần được quy đinh tại Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014, như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

>> Xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những ưu điểm và hạn chế khác nhau, do vậy, bạn phải lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Liên hệ với Doanh Nghiệp Việt ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hồ sơ thành lập doanh nghiệp phù hợp bạn nhé.