Chia sẻ

Theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2014, hiện nay có 4 loại hình doanh nghiệp. Và để thành lập doanh nghiệp, mỗi loại hình doanh nghiệp có hồ sơ thành lập khác nhau. Hãy cùng Doanh nghiệp Việt tìm hiểu hô sơ thành thành lập doanh nghiệp của từng loại hình khác nhau nhé.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có hồ sơ đơn giản nhất. Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, bạn chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

(Theo Điều 20 Luật doanh nghiệp năm 2014)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để thành lập công ty hơp danh bạn cần chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

(Theo Điều 21 Luật doanh nghiệp năm 2014)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn cần chuẩn bị:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

(Theo Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2014)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Để thành lập công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

(Theo Điều 21 Luật doanh nghiệp năm 2014)

Hiện nay, hồ sơ thành lập doanh nghiệp đã được rút gọn và đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết bắt đầu từ đâu để thực hiện hoặc thực hiện hồ sơ không phù hợp nên khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh và bị trả hồ sơ. Điều đó vừa tốn kém thời gian và tiền bạc của bạn. Vì vậy, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí về hồ sơ thành lập doanh nghiệp bạn nhé.

Xem thêm cách thành lập doanh nghiệp tại đây.