Trang chủ / Tư vấn & Hỏi đáp / Các lỗi khi khai báo thuế / Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán mới nhất

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán mới nhất

paris research paper April 5, 2017 Các lỗi khi khai báo thuế, Hổ trợ kê khai, Kế toán, Thắc mắc thường gặp, Thông tin cần cập nhật, Thuế, Tin tức, Tư vấn & Hỏi đáp 127 Views

travel related research paper topics

good research paper titles

abstract research paper homelessness

sample outline for research paper apa format Các chữ ký trên bảng cân đối kế toán: trước khi nộp bảng cân đối kế toán phải đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán đã có đầy đủ tất cả các chữ ký của những người có tên trong bảng và dấu của đơn vị.
Về thời gian lập bảng cân đối kế toán: Lưu ý với những trường hợp báo cáo tài chính có thuê kiểm toán và kiểm toán có điều chỉnh một hoặc một vài bút toán trên bảng cân đối kế toán, lúc này thời gian lập bảng cân đối kế toán phải là sau ngày điều chỉnh của kiểm toán. Còn những trường hợp không có chỉnh sửa gì trên báo cáo tài chính, thông thường, thời gian lập bảng cân đối kế toán là thời điểm kết thúc năm tài chính.

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán mới nhất
Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán mới nhất

how to create a research paper outline

copyright form for research paper Ghi nhận đúng khoản lãi, lỗ khi bán chứng khoán. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp cần có sổ chi tiết theo dõi từng loại chứng khoán và mục đích mua để hạch toán đúng phần lãi/lỗ khi doanh nghiệp bán chứng khoán.
Về chỉ tiêu “Hàng tồn kho”: Đây là khoản mục có giá trị lớn trong các doanh nghiệp do vậy kế toán cần thực hiện nhất quán, thận trọng. Một số sai sót hay gặp đối với chỉ tiêu “hàng tồn kho” là:
Áp dụng phương pháp tính giá xuất kho không nhất quán. Theo quy định, doanh nghiệp phải đăng ký lựa chọn phương pháp xuất kho. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, kế toán không nhất quán phương pháp xuất kho nên làm sai giá trị hàng trong kho.
Không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Doanh nghiệp phải dự báo nhu cầu thị trường và với những hàng nhanh thay đổi, sai kích cỡ… doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đúng quy định.
Chỉ tiêu “Phải thu của khách hàng”: Doanh nghiệp cần lưu ý mot vài đơn vị còn nợ tiền hàng của Công ty nhưng đã lâm vào trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể để thu thập các thông tin tài chính trước và sau kiểm toán để xem xét việc trích lập dự phòng. Một vài doanh nghiệp, kế toán không lập trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài chính không đúng quy định.
Tỷ giá để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính: Phải áp dụng theo Thông tư 201/2009/TT-BTC. (Lưu ý: Không áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 10).
Trên đây là một vài lưu ý trong quá trình lập bảng cân đối kế toán, để đảm bảo có được số liệu đáng tin cậy, các bạn nên kiểm tra kỹ từng chỉ tiêu. Chúc các bạn lập bảng cân đối kế toán thành công!

sample powerpoint presentation research paper

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

introduction paragraph mla research paper