Chia sẻ

Đặt tên doanh nghiệp là một bước vô cùng quan trọng nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành lập doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn lựa chọn tên doanh nghiệp không phù hợp với quy định, việc thành lập doanh nghiệp của bạn sẽ bị cản trở. Bài viết sau xin chia sẻ những điều cần lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2015 thì “tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Khi đặt tên doanh nghiệp, bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

1. Lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp là không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Để xác định là tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn là:

  •  Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
  •  Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Trước khi đặt tên doanh nghiệp, để kiểm tra, bạn có thể vào cổng đăng ký thông tin đăng ký quốc gia, gõ tên doanh nghiệp bạn dự định đặt có trùng với các doanh nghiệp khác hay chưa theo hình dưới đây.

Những điều cần lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp
Những điều cần lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

2. Một lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp nữa đó là:

Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp cuối cùng là Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

Việc đăng ký doanh nghiệp của bạn sẽ bị cơ quan đăng ký từ chối cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khi vi phạm những điều trên. Vì vậy, bạn phải tìm kiếm tên doanh nghiệp thật kỹ tránh vi phạm những điều cấm của luật doanh nghiệp trong việc đặt tên để không làm mất thời gian cũng như tiền bạc của mình.