Chia sẻ
dieu chinh hoa don

Trong quá trình sản xuất kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro sai sót. Những rủi ro do sai sót của hóa đơn mua vào, bán ra thường làm cho kế toán và doanh nghiệp lo ngai nhất. Những rủi ro thường gặp và cách điều chỉnh đổi với hóa đơn mua vào và bán ra là gì? Doanh nghiệp Việt sẽ chia sẻ về những trường hợp này:

1. Đối với hóa đơn chứng từ mua vào
1.1. Hóa đơn chưa đúng tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế
Cách điều chỉnh:
➡ Viết đúng theo Đăng ký kinh doanh hoặc viết tắt theo Quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC Khi xảy ra sai sót thì phải xuất hoá đơn điều chỉnh.

1.2. Gạch xóa, khi chưa ký nhận hoặc đã ký nhận.
Cách điều chỉnh:
➡ Xoá bỏ để xuất lại hoá đơn khác.
➡ Lập biên bản thu hồi, xuất hoá đơn điều chỉnh.

1.3. Không ghi rõ, đủ nội dung trên hóa đơn
Cách điều chỉnh:
➡ Có bảng kê, hợp đồng kèm theo ( Dịch vụ, cung cấp nhiều hàng hoá dịch vụ).
➡ Bảng kê có chữ ký xác nhận của cả 2 bên.

1.4. Mua hàng qua điện thoại, fax, email
Cách điều chỉnh:
➡ Phải ghi rõ vào chỗ ký nhận của người mua.

1.5. Ghi không đúng thuế suất thuế GTGT
➡ Bạn đọc xem cách điều chỉnh tại: www.Baocaothuetrongoi.com

1.6. Hóa đơn chưa được làm thông báo phát hành hóa đơn
Cách điều chỉnh:
➡ Tra cứu trên trang: www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn
➡ Bạn đọc xem thêm về trường hợp này tại: www.Baocaothuetrongoi.com

1.7. Hóa đơn của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động.
Cách điều chỉnh:
➡ Chứng minh đầu vào đúng thực tế có mua hàng: hàng hóa mua vào có nhập kho, có thanh toán, có hoá đơn, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ, hoàn thuế và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.
➡ Loại ra không kê khai khấu trừ và tính vào chi phí.

1.8. Hóa đơn được lập với 3 liên không giống nhau
Cách điều chỉnh:
➡ Tới công ty mua hàng để thu hồi hóa đơn và lập lại hóa đơn sai sót.

1.9. Hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên
Cách điều chỉnh:
➡ Từ 02/08/2014, những hóa đơn có giá trị từ 20tr trở lên phải thanh toán qua ngân hàng mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

1.10. Nhiều hoá đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng trong một ngày của 1 nhà cung cấp.
Cách điều chỉnh:
➡ Phải thanh toán qua ngân hàng. Trừ một số trường hợp cụ thể theo quy định.

1.11. Làm sao phát hiện hoá đơn bất hợp pháp, hoá đơn của những cơ sở bỏ trốn.
Cách điều chỉnh:
➡ Tra cứu trên trang: www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

1.12. Hoá đơn viết sai, đã kê khai thuế.
Cách điều chỉnh:
➡ Sai về các thông tin hoăc tăng giảm thuế thì xuất hoá đơn điều chỉnh.
➡ Gạch xoá thì phải lập biên bản thu hồi và xuất hoá đơn điều chỉnh, thay thế.

1.13. Mất hóa đơn đầu vào liên 2.
Cách điều chỉnh:
➡ Lập biên bản ghi nhận sự việc.
➡ Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
➡ Sao chụp liên 1 của hóa đơn.
➡ Nộp phạt về hành vi mất hóa đơn.
➡ Căn cứ vào photo liên 1 để kê khai khấu trừ thuế.

2. Hóa đơn chứng từ bán ra
2.1. Chưa đúng tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế người mua hàng.
Cách điều chỉnh:
➡ Xoá bỏ hóa đơn cũ và xuất lại.
➡ Xuất hoá đơn điều chỉnh.

2.2. Gạch xóa số lượng, đơn giá, thành tiền, viết bằng chữ.
Cách điều chỉnh:
➡ Nếu chưa giao cho khách hàng: Các bạn xóa bỏ hóa đơn đó và xuất hóa đơn khác.
➡ Nếu đã giao cho khách hàng: Các bạn lập biên bản thu hồi và xuất lại hóa đơn điều chỉnh.

2.3. Xuất sai giá, hoặc sai thuế suất, sai nội dung trong hoá đơn.
Cách điều chỉnh:
➡ Xoá bỏ hóa đơn cũ. ( nếu đã chuyển cho khách hàng thì phải làm biên bản thu hồi).
➡ Xuất hoá đơn điều chỉnh.

2.4. Viết hóa đơn đính kèm Bảng kê.
Cách điều chỉnh:
➡ Ghi rõ những nội dung như trên hoá đơn.
➡ Có ký, dấu của bên bán, ký xác nhận của bên mua.
➡ Bảng kê Ghi rõ số hóa đơn đính kèm.
➡ Hóa đơn ghi rõ số Bảng kê đính kèm.

2.5. Không lập hóa đơn đối với những đơn hàng mà khách hàng không lấy hóa đơn.
Cách điều chỉnh:
➡ Tập hợp xuất hoá đơn vào cuối ngày, cuối tháng
2.6. Lập hóa đơn tổng hợp nhiều ngày bán hàng kèm theo Bảng kê nhưng lại sau tháng phát sinh hoạt động bán hàng.
Cách điều chỉnh:
➡ Tính và nộp thuế GTGT theo thời điểm xác định doanh thu.

2.7. Hóa đơn chưa thông báo phát hành hoặc sau khi phát hành chưa quá 5 ngày đã lập hóa đơn.
Cách điều chỉnh:
➡ Thu hồi hoá đơn và xuất bổ xung.

2.8. Mất hoá đơn liên 2.
Cách điều chỉnh:
➡ Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC21/AC trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra mất hóa đơn.

2.9. Xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót
Cách điều chỉnh:
➡ Lập lại báo cáo sử dụng hoá đơn tại kỳ có điều chỉnh sai sót.

2.10. Xuất hoá đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.
Cách điều chỉnh:
➡ Doanh nghiệp phải tập hợp hóa đơn đầu tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng xuất hóa đơn bán ra.

2.11. Viết hóa đơn đối với hàng trả lại.
Cách điều chỉnh:
➡ Xuất hoá đơn trả lại hàng ghi rõ của hoá đơn nào, số lượng, đơn giá, thành tiền và tiền thuế.
➡ Hóa đơn ko ghi số âm.
➡ ai bên căn cứ hoá đơn ghi giảm doanh thu, thuế ( ghi số âm).

2.12. Xuất hóa đơn đối với hàng chiết khấu, giảm giá.
Cách điều chỉnh:
➡ Hoá đơn chiết khấu, giảm giá cho 1 lần.
➡ Hoá đơn chiết khấu, giảm giá cho nhiều lần.

2.13. Xuất hóa đơn dành cho hàng khuyến mại.
Cách điều chỉnh:
➡ Xin phép Sở công thương: Mặt hàng đó không bị tính thuế GTGT.
➡ Nếu không được Sở công thương cho phép: Mặt hàng đó vẫn bị tính thuế GTGT.

2.14. Xuất hoá đơn trước khi thực hiện dịch vụ.
Cách điều chỉnh:
➡ Kê khai nộp thuế GTGT.
➡ Ghi rõ trong hợp đồng.
➡ Không xác định doanh thu chịu thuế TNDN.

2.15. Xuất hoá đơn cho trường hợp ứng tiền của thi công xây dựng, hoặc dịch vụ.
Cách điều chỉnh:
➡ Ứng tiền trong xây lắp, thi công lần 2 trở đi
➡ Ứng tiền trong dịch vụ.

2.16. Hoá đơn cho hàng cho biếu tặng.
➡ Trong trường hợp này bạn đọc xuất hóa đơn theo giá thị trường của mặt hàng đó.

2.17. Hàng xuất làm hàng mẫu, hàng dùng thử, trả thay lương
➡ Trong trường hợp này bạn đọc xuất hóa đơn theo giá thị trường của mặt hàng đó.