Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 639/TCT-CS gửi Cục Thuế...

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Công văn 889/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ Ngày 03 tháng 03 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 889/TCT-CS gửi...

Thông tư 130 năm 2016 hướng dẫn sửa đổi luậ thuế GTGT, TTĐB

Thông tư 130 năm 2016 hướng dẫn sửa đổi luậ thuế GTGT, TTĐB Thông tư 130 năm 2016 hướng dẫn sửa đổi luậ thuế GTGT,...

Thông tư 173 năm 2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi một số điểm tại Khoản 3 Điều...

Quy trình tuyển dụng tại công ty Doanh Nghiệp Việt

Quy trình tuyển dụng tại công ty Doanh Nghiệp Việt Quy trình tuyển dụng tại công ty Doanh Nghiệp Việt bao gồm: Nguyên tắc chung: Tuyển chọn...

Tuyển dụng thực tập kế toán tại TP Hồ Chí Minh

Thực tập kế toán làm việc tại TP Hồ Chí Minh tại Công ty Doanh Nghiệp Việt. Hiện nay, Chúng tôi – Công ty...

Nhân viên phòng dịch vụ kế toán tại Công ty Doanh Nghiệp Việt

Nhân viên phòng dịch vụ kế toán tại Công ty Doanh Nghiệp Việt 1. Mô tả công việc Nhận chứng từ, kê khai thuế, làm sổ...

Nơi nộp quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân

Nơi nộp quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân Đối với trường hợp cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ...

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ, thử việc Thuế TNCN đối với hợp đồng mùa vụ và thử việc có những...

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân Bảng cân...