Chia sẻ

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn là câu hỏi của rất nhiều người khi đang có ý định thành lập doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

Vốn của doanh nghiệp bao gồm:

  • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân;
  • Vốn điều lệ đối với công ty TNHH, Công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Vậy, thành lập công ty cần bao nhiêu vốn theo quy đinh của luật doanh nghiệp?

Điều này phụ thuộc vào loại ngành nghề mà bạn đăng ký kinh doanh. Nếu bạn kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không có quy định về vốn pháp định. Thì vốn của doanh nghiệp là số vốn của chủ sở hữu góp vào. Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp tự do đăng ký mà không bị ràng buộc với các quy định khác của pháp luật. Tùy loại hình công ty mà doanh nghiệp sẽ chịu trách nghiệm trên số vốn điều lệ nên đăng ký vốn sao cho thích hợp. Công ty cổ phần và công ty trách nghiệm hữu hạn thì chủ sở hữu phần vốn góp sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình, riêng loại hình doanh nghiệp tư nhân, thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn trên tất cả tài sản của mình.

Đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định như kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng, … bắt buộc phải có số vốn theo quy định của pháp luật.

Tài sản góp vốn có thể là tiền, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp vốn để tạo thành vốn của công ty.

Như vậy, câu hỏi thành lập công ty cần bao nhiêu vốn đã được trả lời. Nếu bạn đang muốn thành lập công ty, hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp bạn nhé.

Xem thêm hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp