Chia sẻ

Thành Lập Công ty có cần bằng cấp không là một trong những vẫn đề khách hàng thường quan tâm bởi không phải ai cũng có điều kiện học tập đầy đủ.

Có phải tất cả các chủ thể tiến hành Thành lập doanh nghiệp đều phải có bằng cấp khi kinh doanh. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Doanh Nghiệp Việt sẽ tư vấn về một số trường hợp pháp luật yêu cầu người thành lập doanh nghiệp phải có bằng cấp.

Thành lập công ty có cần bằng cấp không
Thành lập công ty có cần bằng cấp không

Điều kiện Thành lập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 52/ 2008/NĐ-CP về điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;
Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.
Như vậy, theo quy định trên thì người đứng đầu Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp là có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật

Căn cứ theo quy định Điều 21 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 có quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cụ thể:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;
Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

Đồng thời căn cứ theo quy định Điều 14 Luật kiểm toán độc lập thì một trong những tiêu chuẩn trở thành kiểm toán viên là “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì chủ Doanh nghiệp tư nhân, hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khi tiến hành kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.