Chia sẻ

Thành lập văn phòng đại diện là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp Việt xin chia sẻ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thành lập văn phòng đại diện qua bài viết dưới đây.

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp đó. Để phục vụ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, việc thành lập văn phòng đại diện là một điều tất yếu. Luật doanh nghiệp cho phép các công ty được thành lập văn phòng đại diện, tuy nhiên phải được đăng ký cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ở đâu?

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại một địa phường theo địa giới hành chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

Ví dụ: Công ty A là doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.HCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty A muốn thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Phước. Vậy, công ty A phải gửi hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình phước để đăng ký thành lập văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện gồm có:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

(Theo khoản 2 Điều 46, luật Doanh nghiệp 2014)

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. Việc thành lập bao nhiêu văn phòng đại diện là tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Trình tự tiến hành đăng ký thành lập văn phòng đại diện tương tự như trình tự tiến hành đăng ký doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại đây

Cách đặt tên văn phòng đại diện:

1. Tên văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

3. Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở  văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Hãy liên hệ với Doanh nghiệp Việt ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí.