Trang chủ / Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

genetics research paper topics

how to write a hypothesis for a research paper

how to form a research paper thesis statement

  • Bạn đang lo lắng vì cần: thay đổi tên công ty; thay đổi địa chỉ công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi vốn điều lệ công ty; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; thay đổi thành viên góp vốn/cổ đông.
  • Bạn lo lắng không biết thủ tục thay đổi giấy phép như thế nào? Thời gian thay đổi bao lâu?

an essay on the importance of prayer

mla research paper sample 2012

  • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng về nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh.
  • Soạn hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh của quý khách hàng.
  • Gặp gỡ và ký hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh.
  • Nộp hồ sơ và chờ ngày lấy kết quả bàn giao cho khách hàng.

m commerce research paper

  • Soạn hồ sơ: 1 ngày làm việc.
  • Duyệt hồ sơ và cấp lại giấy phép mới: 5 ngày làm việc.

grade 6 research paper outline

  • Cấp giấy phép mới: 200.000 VNĐ.
  • Đăng báo thay đổi giấy phép kinh doanh: 300.000 VNĐ.

research paper apa format introduction