Chia sẻ

Thủ tục mở chi nhánh công ty theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2014 được tiến hành như thế nào? Doanh nghiệp Việt sẽ trả lời câu hỏi đó qua bài viết dưới đây.

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục mở chi nhánh công ty 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở chi nhánh tại một địa phường theo địa giới hành chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

Ví dụ: Công ty A là doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP.HCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty A muốn mở chi nhánh công ty tại tỉnh Đồng Nai. Vậy, công ty A phải gửi hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để đăng ký mở chi nhánh.

Thủ tục mở chi nhánh công ty gồm có:

Hồ sơ đăng ký mở chi nhánh gồm có:

a) Thông báo lập chi nhánh;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.

(Theo khoản 2 Điều 46, luật Doanh nghiệp 2014)

Lưu ý: Doanh nghiệp quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. 

Trình tự tiến hành thủ tục mở chi nhánh công ty tương tự như trình tự tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại đây

Cách đặt tên chi nhánh:

1. Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.

3. Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở của chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về thủ tục mở chi nhánh công ty. Hãy liên hệ với Doanh nghiệp Việt ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí.