Chia sẻ

Thủ tục thành lập công ty con theo Luật doanh nghiệp 2014 đã trở nên dễ dàng hơn với bạn khi sử dụng dịch vụ của Doanh nghiệp Việt. Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty con, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn thủ tục thành lập công ty con mà bạn có thể tham khảo

Quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về công ty mẹ – công ty con.

Theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty mẹ, công ty con được định nghĩa như sau:

  1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Như vậy công ty mẹ và công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có sản nghiệp riêng (có tư cách pháp nhân động lập). Do vậy thủ tục thành lập công ty con cũng giống như thủ tục thành lập một doanh nghiệp bình thường.

Xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thành lập công ty con tại Doanh nghiệp Việt.

Khách hàng làm thủ tục thành lập công ty con tại Doanh nghiệp Việt sẽ hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký thành lập công ty con.
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

Doanh nghiệp Việt sẽ trực tiếp hoàn tất các thủ tục thành lập công ty con cho khách hàng, cụ thể:

  • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Doanh nghiệp Việt sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty con cho khách hàng;
  • Đại diện lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty con cho khách hàng;
  • Đại điện theo dõi hồ sơ và trả lời của sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
  • Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư cho khách hàng;
  • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho doanh nghiệp;
  • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho doanh nghiệp.

Liên hệ ngay tới Việt tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí