Chia sẻ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân là thủ tục thành lập đơn giản nhất trong các loại hình doanh nghiêp. Nếu bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình, bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Để có cái nhìn rõ hơn về doanh nghiệp tư nhân, chúng ta cần biết khái niệm về doanh nghiệp tư nhân. 

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể  thuê người khác làm giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh

– Doanh nghiệp tư nhân vẫn có Mã số thuế, con dấu tròn doanh nghiệp và vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo luật doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Khi chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ bạn không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Việc nộp hồ sơ là một bước không thể thể trong thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Hoặc nộp trực tuyến tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và trong vòng 03 ngày sẽ trả kết quả. 

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ nhận giấy hẹn của cơ quan đăng ký kinh doanh. Bạn lên nhận kết quả theo giấy hẹn. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho bạn. 

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, bạn phải mang các giấy tờ sau:

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp  không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân , kèm theo :

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Nếu bạn còn những vấn đề chưa rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần.

Xem thêm Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.