Chia sẻ

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì một trong những trở ngại lớn nhất chính là thủ tục đầu tư. Bài viết sau sẽ trình bày cụ thể hơn về vấn đề này.

Theo Chủ tịch VCCI – TS Vũ Tiến Lộc hiện pháp luật Việt Nam đang tồn tại sự chồng chéo, rườm rà trong Luật đầu tư cũng như các luật liên quan khác. Việc mỗi địa phương có những thủ tục về trình tự để thu hút đầu tư khác nhau là một trở ngại trong thủ tục đầu tư. Theo khảo sát của VCCI trong việc lấy ý kiến các doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và thủ tục đầu tư liên quan tới xây dựng luôn là những chướng ngại trong môi trường đầu tư của Việt Nam.

Việc thi hành các dự án đầu tư hiện nay được áp dụng tuân theo Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những văn bản pháp luật này với nhiều nội dung tiến bộ đã tạo ra những bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý về đầu tư và doanh nghiệp tại nước ta.

Theo đó, quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã được mở rộng với việc xóa bỏ hàng loạt rào cản đầu tư không phù hợp với cam kết hội nhập và thông lệ kinh tế thị trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai các văn bản này cho tới nay đã nảy sinh nhiều bất cập, cần tháo gỡ để tăng sự thuận tiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Một số ý kiến đưa ra những hạn chế như quy định pháp luật thiếu quy định, hướng dẫn cụ thể về điều kiện đầu tư; quy trình, thực hiện đầu tư phức tạp, chồng chéo và không thống nhất; quy định ưu đãi đầu tư chưa nhất quán và phù hợp thực tiễn….

Đại diện Eurocharm cũng cho biết, một số doanh nghiệp ở Châu Âu cũng đưa ra một số quan ngại về thủ tục đầu tư rườm rà, phức tạp, quan liêu khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam như: xin đăng ký kinh doanh, giải phóng mặt bằng, xin giấy phép xây dựng, việc thực thi các phán xét trọng tài trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh…
Bên trên là một số trở ngại trong thủ tục đầu tư tại Việt Nam được phản ánh lại từ chính những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện thủ tục hành chính nhằm quản lí hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.