Trang chủ Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ là gì?

 • Đây là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, dưới 10 lao động .
 • Hoạt động theo thuế khoán, tức là sau khi được cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế chủ cơ sở sẽ liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế để làm các thủ tục ban đầu và được khoán một mức thuế hợp lý, hàng tháng chủ cơ sở sẽ liên hệ ngân hàng để đóng thuế theo mức đã khoán.
 • Không phải lập sổ sách kế toán.
 • Không quan tâm lời lỗ vì đã nộp thuế theo mức đã khoán.

DOANH NGHIỆP VIỆT sẽ hỗ trợ Bạn những gì?

 • Thu thập tin thông của Bạn.
 • Soạn hồ sơ và đăng ký kinh doanh.
 • Nhận giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Cùng Bạn lên cơ quan thuế làm các thủ tục ban đầu.

Cần chuẩn bị những gì?

 • Bạn cần suy nghĩ tên kinh doanh của Bạn.
 • Vốn điều lệ của Bạn.
 • Mặt hàng Bạn sẽ kinh doanh (cần suy nghĩ những mặt hàng mà Bạn đang muốn kinh doanh và sau này có thể kinh doanh).
 • 2 bản chứng minh nhân dân sao y không quá 3 tháng.