Chia sẻ

Điều kiện thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng được các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Doanh nghiệp Việt xin chia sẻ điều kiện thành lập công ty cổ phần qua bài viết dưới đây.

Theo quy đinh tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và loại hình doanh nghiệp duy nhất được phát hành cổ phần để huy động vốn. Do vậy, việc thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện thành lập công ty cổ phần:

– Tên công ty cổ phần:

Điều kiện về tên công ty cổ phần phải đáp ứng việc không bị trùng, bị gây nhầm lẫn, không được vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khác trước đó đã thành lập hoặc đăng ký trên toàn quốc…

>>> THAM KHẢO CÁCH ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

– Trụ sở đăng ký công ty cổ phần:

Trụ sở công ty cổ phần phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, phải có địa chỉ rõ ràng, không thuộc diện quy hoạch theo quy hoạch của tỉnh/ thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Trụ sở công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà xây dựng với mục địch cho thuê văn phòng).

– Chủ thể:

+ Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
+ Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần không là Giám đốc/ Tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác.

Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép hành nghề, điều kiện về vốn pháp định, các điều kiện khác).

– Vốn điều lệ và Vốn pháp định

+ Vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
+ Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dung với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

>>> XEM THÊM DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty cổ phần mà bạn cần nắm rõ khi muốn thành lập công ty cổ phần.

Để được tư vẫn và hỗ trợ chi tiết hơn hãy gọi ngay cho Doanh Nghiệp Việt. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn liên quan đến điều kiện thành lập công ty cổ phần.

Xem thêm thủ tục thành lập công ty cổ phần

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Xem thêm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên