Chia sẻ
Hướng dẫn cách lập Hóa đơn điều chỉnh

Trong bài viết trước, Baocaothuetrongoi.com đã Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng (theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC) ​

Bài này chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cách lập Hóa đơn điều chỉnh theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC cho trường hợp sai sót hóa đơn về MST, liên quan tới số tiền, đơn giá, thuế và đã kê khai thuế được tóm tắt dưới dạng hình ảnh cho bạn đọc dễ hình dung.

Theo Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 có hướng dẫn:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Các trường hợp sai sót phải lập Hóa đơn điều chỉnh như sau:
1. Hóa đơn đã lập bị sai MST và đã kê khai thuế
Cách xử lý như sau:
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh sai sót hóa đơn đã lập sai,
Xuất hóa đơn điều chỉnh,
Kê khai Hóa đơn điều chỉnh trên bảng kê bán ra, cột doanh thu, thuế để trống.
(Chi tiết hướng dẫn kê khai thuế, sẽ trình bày trong bài tiếp theo)

Bạn đọc tham khảo Biên bản điều chỉnh hóa đơn, mẫu tải về ở cuối bài viết:

Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT
HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH KHÔNG ĐƯỢC GHI SỐ ÂM

 

2. Hóa đơn đã lập bị sai SỐ LƯỢNG làm cho số tiền bị sai và hóa đơn này đã kê khai thuế
Cách xử lý như sau:
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh sai sót hóa đơn đã lập sai,
Xuất hóa đơn điều chỉnh,
Kê khai Hóa đơn điều chỉnh trên bảng kê bán ra, cột doanh thu, thuế ghi số điều chỉnh (nếu có).
(Chi tiết hướng dẫn kê khai thuế, sẽ trình bày trong bài tiếp theo)

Bạn đọc tham khảo Biên bản điều chỉnh hóa đơn, mẫu tải về ở cuối bài viết:

 

3. Hóa đơn đã lập bị sai ĐƠN GIÁ làm cho số tiền bị sai và hóa đơn này đã kê khai thuế
Cách xử lý như sau:
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh sai sót hóa đơn đã lập sai,
Xuất hóa đơn điều chỉnh,
Kê khai Hóa đơn điều chỉnh trên bảng kê bán ra, cột doanh thu, thuế ghi số điều chỉnh (nếu có).
(Chi tiết hướng dẫn kê khai thuế, sẽ trình bày trong bài tiếp theo)

 

4. Hóa đơn đã lập bị sai THÀNH TIỀN và hóa đơn này đã kê khai thuế
Cách xử lý như sau:
Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh sai sót hóa đơn đã lập sai,
Xuất hóa đơn điều chỉnh,
Kê khai Hóa đơn điều chỉnh trên bảng kê bán ra, cột doanh thu, thuế ghi số điều chỉnh (nếu có).
(Chi tiết hướng dẫn kê khai thuế, sẽ trình bày trong bài tiếp theo)

Các trường hợp sai sót về tiền thuế, hay số tiền bằng chữ cũng làm tương tự như các trường hợp trên.

Tải về:
Biên bản điều chỉnh sai sót về SỐ LƯỢNG: Tại đây
Biên bản điều chỉnh sai sót về ĐƠN GIÁ: Tại đây
Biên bản điều chỉnh sai sót về THÀNH TIỀN: Tại đây
Biên bản điều chỉnh sai sót về MST: Tại đây
Biên bản điều chỉnh sai sót về ĐỊA CHỈ: Tại đây

Nguồn: Giamdoc.net