Chia sẻ

Thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần được tiến hành như thế nào? Doanh nghiệp Việt xin chia sẻ qua bài viết sau.

Tên doanh nghiệp là hình ảnh đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, vì một lý do nào đó mà bạn muốn thay đổi tên doanh nghiệp của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty. 

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (Thông báo này phải do người đại diện theo pháp luật ký.
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (di Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  • Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự nêu trên)
  • Bìa hồ sơ (bằng giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần là doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh. 

       + Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
       + Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
       + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả.

Căn cứ theo giấy hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. 
Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần:
  • Không được viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng kim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng khổ giấy A4;
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định đổi tên công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đăng ký thay đổi cho cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung hoặc thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng việt thì vẫn thực hiện theo thủ tục này. Khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt, doanh nghiệp phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần, hãy liên hệ ngay với Doanh Nghiệp Việt để được tư vấn miễn phí. 

>>> Xem thêm Thủ tục thành lập công ty con theo luật doanh nghiệp 2014