Chia sẻ

Bạn đang muốn thành lập công ty cổ phần nhưng không biết thủ tục thành lập công ty cổ phần. Hãy để Doanh nghiệp Việt giải đáp cho bạn.

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp.

 (Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2104)

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phát hành cổ phần để huy động vốn. Để thành lập công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị những thủ tục sau:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bước1: chuẩn bị giấy tờ cá nhân. Đây là bước đầu tiên trong thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Bạn cần chuẩn bị bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân như Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 2: Tìm tên công ty. Đây là một bước vô cùng quan trong trong thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Để lựa chọn tên công ty tốt nhất bạn lên lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc). Để xác định tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị các thông tin như vốn điều lệ công ty, địa chỉ trụ sở kinh doanh của công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Sau khi chuẩn bị hết các yêu cầu tại bước 1 và bước 2, bước tiếp theo trong thủ tục thành lập doanh nghiệp đó là hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần để gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Tham khảo thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại đây.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Có hai cách để bạn nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

  • Cách 1: bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Bước này, bạn có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay.
  • Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Sau 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Để tìm hiểu thêm chi tiết thủ tục thành lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty cổ phần.