Chia sẻ

Bạn đang cần tìm hiểu thông tin về thủ tục thành lập công ty hợp danh. Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về thủ tục thành lập công ty hợp danh.

Để có cái nhìn rõ hơn về công ty hợp danh, chúng ta cần biết khái niệm về công ty hợp danh. 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân; có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.

Thủ tục thành lập công ty hợp danh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Để thành lập công ty hợp danh, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

(Theo Điều 21 Luật doanh nghiệp năm 2014)

Lưu ý: Khi chuẩn bị thủ tục thành lập công ty hợp danh, hồ sơ bạn không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Việc nộp hồ sơ là một bước không thể thể trong thủ tục thành lập công ty hợp danh. Bạn có thể trực tiếp nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Hoặc nộp trực tuyến tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và trong vòng 03 ngày sẽ trả kết quả. 

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, bạn phải mang các giấy tờ sau:

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp  không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân , kèm theo :

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Để tránh trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ thành lập doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Các bạn sẽ được tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty hợp danh.

Xem thêm Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần.

Xem thêm Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

Xem thêm Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.